SPRAWOZDANIA

Lubelskie Biotechnologiczne Stowarzyszenie Edukacyjne

Każda organizacja pozarządowa bez względu na formę prawną (a nawet te nie posiadające osobowości prawnej np. stowarzyszenia zwykłe) ma obowiązek sporządzania, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań ze swojej działalności.

Sprawozdania za rok 2018

  • przeprowadzono 93 e-learningowych kursów dla studentów, absolwentów i doktorantów krajowych uniwersytetów z Polski,
  • podpisano umowę o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
  • stowarzyszenie otrzymało status organizacji OPP,
  • podpisano umowę o współpracy z Kołem Naukowym Biotechnologów BIOM Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • podpisano umowę o współpracy z Inkubatorem Technologicznym,
  • przygotowano uroczystość “70-lat walki z gruźlicą na Lubelszczyźnie z zastosowaniem obowiązkowych szczepień Bacillus Calmette’a-Guerina,
  • zaopiniowano 6 wniosków stypendialnych,
  • zrealizowano nagranie telewizyjne do programu popularno-naukowego, emitowanego w Telewizji Polskiej TVP3.